Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

Jak już wiadomo nastąpiła zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ten nie odbędzie się w planowanym terminie 21-23 kwietnia 2020 r. Data egzaminu nie jest jeszcze znana, ale zostanie podana co najmniej trzy tygodnie wcześniej przed nowym terminem. Cała ta sytuacja jest podyktowana względami bezpieczeństwa zdrowia i życia, które jest zagrożone przez panującą pandemię koronawirusa.

W związku z powyższym decyzją dyrektora następuje zmiana kalendarza roku szkolnego 2019/2020. W dniach 21-23 kwietnia 2020 z racji, że nie ma egzaminu prowadzone są zajęcia zdalne. Pierwotnie były to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Skip to content