Zaproszenie na III GKK

Szanowni Państwo
dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy,
drodzy uczniowie

W imieniu swoim i Wójta Gminy Przemyśl mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Gminnym Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, który odbędzie się 17 października br. w Szkole Podstawowej w Hermanowicach.

Gminny Konkurs Krasomówczy, który swoim patronatem objął Wójt Gminy Przemyśl Pan Andrzej Huk wpisuje się w Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy i jest jego etapem. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest jednym z najstarszych konkursów turystyczno-krajoznawczych w Polsce, a jego istotą jest jak najpiękniej opowiedzieć o swej Ojczyźnie, wykorzystując wiedzę krajoznawczą.

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

Zwracamy się do Was, Drodzy Uczniowie, z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie, który z pewnością poszerzy Wasze horyzonty, pozwoli poznać nowych ludzi o ciekawych zainteresowaniach oraz podzielić się z innymi Waszą fascynacją, która ma na imię „Polska”. Czekają na Was atrakcyjne nagrody, dyplomy i upominki, a najlepsi będą reprezentować naszą gminę na wojewódzkim etapie konkursu, który odbędzie się 24 października br. w Przeworsku. Etap wojewódzki jak co roku odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a zwycięstwo na tym etapie daje „przepustkę” do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.

Do Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców zwracamy się z gorącą prośbą promocji konkursu w swoich szkołach, oraz wsparcie uczniów w wyborze tematu wypowiedzi i jej przygotowaniu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Hermanowicach i Szkolne Koło PTSM przy Szkole Podstawowej w Hermanowicach. Współorganizatorami konkursu jest Zarząd Oddziału PTSM w Przemyślu, Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat jego terminu, zasad zgłaszania uczestników, przebiegu, oraz zasad punktowania występów.

Zapraszamy do polubienia i śledzenia Facebooka Szkoły Podstawowej w Hermanowicach, gdzie z czasem będziemy prezentować informacje dotyczące konkursu.

[su_button url=”https://docs.google.com/forms/d/1IQmedcWjJyBkvjLK2zsbT5lajYUVV98m14KVzktqkVI/prefill” target=”blank” icon=”icon: pencil-square-o”]Wypełnij formularz zgłoszeniowy[/su_button] [su_button url=”http://szkola.hermanowice.pl/download/105/” target=”blank” icon=”icon: file-text”]Regulamin konkursu[/su_button]

Skip to content