Od 17 maja nauka hybrydowa dla klas IV-VIII

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informuję, że zajęcia w klasach IV-VIII od dnia 17-28.05.2021 r. będą prowadzone w trybie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem lekcji, według poniższego harmonogramu:

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz egzamin ósmoklasisty, aby zminimalizować ryzyko zachorowania lub konieczność zastosowania kwarantanny dla całej klasy informuję, że uczniowie klasy ósmej wrócą do nauki stacjonarnej 31 maja 2021 r. (poniedziałek) po egzaminie.

W dniach 25- 27.05.2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty i są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

Grażyna Hataś
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hermanowicach

Skip to content