Półkolonia w naszej szkole – Wakacje 2018

Szanowni Rodzice, istnieje możliwość zorganizowania w naszej szkole w czasie wakacji dziesięciodniowej półkolonii dla dzieci klas III – V szkoły podstawowej.

Zajęcia będą prowadzone przez panią Elżbietę Szybowicz i panią Ewelinę Ulanowską-Góral. W programie przewidziane są wycieczki poza teren szkoły oraz zajęcia w szkole.

Koszt półkolonii to 10 zł za dzień płatne z góry, za 10 dni 100 zł.

Prosimy o złożenie deklaracji udziału Państwa dziecka w półkolonii u pani Eweliny Ulanowskiej-Góral. Wszelkie informacje zostaną podane przy składaniu deklaracji i po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników.

 

[wzór deklaracji]

 

Deklaruję udział mojego dziecka: ……………………………………….. w półkolonii.*
Moje dziecko nie będzie brało udziału w półkolonii.*

 

…………………………………………
podpis rodzica

* niewłaściwe skreślić

Skip to content