Kontakt do IOD

Administrator danych osobowych  wyznaczył inspektora danych osobowych w osobie pana Daniela Panka, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: biuro@mpls.pl  we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

Skip to content