Jesteśmy gotowi! Startujemy z zajęciami online

Drodzy rodzice i uczniowie!

Wydarzenia ostatnich dni są dla każdego z nas ciężkie i wymagające. Rozprzestrzeniająca się epidemia zmusza całe nasze społeczeństwo do zmiany dotychczasowego trybu życia. Sytuacja ta stawia przed nami, również przed szkołą nowe wzywania. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca br. rozpoczynamy kontynuacje realizacji programu nauczania za pomocą środków komunikacji na odległość – nauczanie zdalne.

Nasza szkoła prowadzi takie nauczanie już od 16 marca br. systematycznie udostępniając materiały edukacyjne swoim uczniom za pomocą aplikacji Teams. Teraz, kiedy już wszyscy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do aplikacji, a jej podstawowe funkcje i zasady działania zostały opanowane i przetestowane przystępujemy do pełnego działania i podajemy do informacji plan zajęć obowiązujący od 25 marca do 10 kwietnia br.

Plan jest dostępny do wglądu w aplikacji Teams w zespołach klasowych.

W wyznaczonych godzinach lekcyjnych nauczyciele będą dostępni dla uczniów do kontaktu prowadząc dla nich zajęcia, przesyłając materiały, pomagając w realizacji zadań i motywując ich. Ich forma (czat, spotkanie głosowe lub wideo spotkanie) zależeć będzie od nauczyciela, możliwości technicznych, a przede wszystkim możliwości i potrzeb uczniów. Mamy jednak świadomość, że nauczanie zdalne jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów i rodziców. Dlatego prosimy Was drodzy rodzice o wyrozumiałość, współpracę i zaangażowanie – bez Was i bez Waszego wsparcia nie uda się nam osiągnąć sukcesu, którym jest dobro Waszego dziecka.

Każdy nauczyciel podczas zajęć przedstawi swoim uczniom zasady prowadzenia zajęć, oceniania wiedzy i umiejętności. Poza wyznaczonym czasem zajęć można również kontaktować się z nauczycielami, którzy w miarę swoich możliwości będą odpowiadać. Zadania, które dzieci otrzymają do realizacji najczęściej mają wyznaczony czas realizacji, ale przesyłanie odpowiedzi będzie możliwe cały czas.

Jednocześnie informujemy, że szkoła na miarę swoich możliwości i zgodnie z wytycznymi MEN i MZ prowadzi swoją działalność.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 600 218 348 lub mailowy: sp_hermanowice@op.pl 

Pomoc techniczna jest dostępna w miarę możliwości naszego informatyka – prosimy kontaktować się z nim poprzez ikonę czatu po prawej stronie na dole.

 

Skip to content