Historia naszej szkoły

Szkoła Podstawowa w Hermanowicach istniała już w czasach zaboru austriackiego. Mieściła się ona wówczas w drewnianym budynku w miejscu, gdzie obecnie mieszkają państwo Gawrońscy. W roku 1920 przeniesiono ją do budynku znajdującego się w ogrodzie P. Klamuta. W latach 1926-1928 nosiła nazwę Szkoła Powszechna, a jej dyrektorem była Helena Prochazkówna. W 1930 roku szkołą kierowała Henryka Jasińska,uczyła w niej też Ludwika Jakubiszynówna. Od roku 1930 nazwa szkoły zmieniła się brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna. W tym też roku kierownictwo szkoły objęła Stanisława Kohantówna i obowiązki swe pełniła do r. 1939. W roku 1940 szkołą zaczął kierować P. Motruk. Uczył wraz z żoną do roku 1941.

Gdy wybuchła wojna niemiecko–rosyjska, Państwo Motrukowie opuścili Hermanowice. W 1945 roku bandy spaliły szkołę. Dzieci uczyły się w domu Państwa Ścielonych, gdzie obecnie mieszka M. Katyński. Od r. 1946 nauka odbywała się w domu pozostawionym przez rodzinę Pasławskich. Uczyli tu wówczas: pani Paczewska i Jarosław Fedejko pod kierownictwem Pauliny Rupp. W latach 1958-59 wybudowano nową szkołę służącą kolejnym pokoleniom po dzień dzisiejszy. W czasie budowy dzieci uczyły się w domach Państwa Kowalików i Chludzińskich. 1 września 1960 r. odbyło się otwarcie nowej – już siedmioklasowej – szkoły. Stanowisko dyrektora objął Jarosław Fedejko, nauczycielami byli: Eugenia Fedejko, Wanda Kurasiewicz i Teresa Leśmiak. W 1966 zmienił się dyrektor – został nim Stanisław Karpa.

Rok 1968 okazał się bardzo ważny dla szkoły – została otworzona klasa ósma. Ze względu na brak miejsca klasy I – IV uczyły się w budynku, w którym obecnie mieszka pan Trawka. Rok później znowu zmienił się dyrektor – został nim Ryszard Kwasiżur, a wkrótce po nim pan Szopa. Na początku lat siedemdziesiątych powstały zbiorcze szkoły gminne. Uczniowie klas IV – VIII dojeżdżali do szkoły w Nehrybce, pozostałymi na miejscu klasami I – III kierowała Teresa Płoszczyńska. Z czasem na miejscu zaczęła się też uczyć klasa V i VI, aż w r. 1992 szkole w Hermanowicach przywrócono pełen stopień organizacyjny.

Ośmioklasową już szkołą kierował Witold Mikuś. Jemu to szkoła zawdzięcza gruntowny remont i zamianę starych pieców na centralne ogrzewanie. Choroba pana Mikusia spowodowała kolejną zmianę na stanowisku dyrektora. Został nim Eugeniusz Sielecki. Niestety, zmarł on po zaledwie półrocznym kierowaniu szkołą. Następnym dyrektorem został mgr Piotr Pipka, a od roku 2000 do chwili obecnej szkołą kieruje mgr Grażyna Hataś.

Skip to content