„Dobry start” czyli 300 dla ucznia

Dziś 12 czerwca br. otrzymaliśmy list Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z informacjami na temat nowego rządowego programu.

Program „Dobry Start” oznacza w praktyce świadczenie w wysokości 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Szczegóły na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie www.mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

 

            

 

Skip to content